OPASNO: Država poklekla pred cementnim lobijem?!

Predlaganjem izmene Zakona o upravljanju otpadom kojom se „dozvoljava uvoz neopasnog otpada radi ponovnog iskorišćenja za sopstvene potrebe u postrojenjima“, Zelena stranka smatra da je ovo izmenom „cementni“ lobi pobedio zarad ukrupnjavanja svog kapitala.

Zelena stranka podseća da je još uvek na snazi Zakon koji zabranjuje uvoz otpada radi spaljivanja, kako bi cementare i drugi veliki industrijski kapital imali jeftino pogonsko gorivo zarad većeg, ličnog, profita!
Podsećamo javnost da Srbija ima previše svog neiskorišćenog otpada, da reciklažna industrija, takoreći, i ne postoji, niti su približno ti potencijali iskorišćeni. Spaljivanje otpada je samo po sebi dosta diskutabilno i u mnogo razvijenijim zemljama od naše, po pitanju životne sredine.
Zelena stranka ne vidi da će izmenom ovog Zakona, i dozvoljavanjem uvoza otpada radi spaljivanja kao pogonskog goriva za tešku industriju, država Srbija imati bilo kakvu korist. Ono što mi potencijalno vidimo jeste velika šteta koja može nastati na polju životne sredine i još većeg zagađenja.
Zelena stranka će pod ovim nejasnim uslovima predloga izmene Zakona da se dozvoli uvoz otpada radi spaljivanja u industriji, glasati u Parlamentu protiv ovog Zakona tj. protiv izmene postojećeg Zakona kojim je to zabranjeno.
U vezi sa tim, Zelena stranka apeluje na sve državne organe da se sva energija i resursi usmere ka iskorišćenju postojećeg otpada u Srbiji i samim time smanjenja deponija i njihovog saniranja. Takođe, apelujemo da se pokrene reciklažna industrija, za šta se Zelena stranka glasno zalaže još od predizborne kampanje jer, kako smo više puta isticali, na tom polju Srbija ima potencijal za 50.000 novih radnih mesta.
Umesto da se bavimo našom državom i uređenjem deponija i otpada u našoj zemlji na ozbiljnijem i višem nivou, lobisti krupnog kapitala se bore za svoj profit i svoje interese, na uštrb zdravlja građanki i građana Srbije, protiv čega će se Zelena stranka svim demokratskim sredstvima boriti.