Pokrenuta inicijativa da se Blace i Studenačke glavice stave pod zaštitu

Društvo mladih ekologa Nikšić je u okviru projekta „Eko park Blace-čistije, ljepše, korisnije“, koji je finansijski podržan na konkursu Pivare „Trebjesa“ DOO, ponovo pokrenulo inicijativu za stavljanje pod zaštitu lokaliteta Blace i Studenačkih glavica.

Blace

Podsjećanja radi u periodu prije probijanja zaobilaznog puta Brlja-Duklo u SO Nikšić se govorilo o istoj inicijativi, međutim posle izgradnje zaobilaznice odustalo se jer se zaobilaznica nalazila u ganicama  planiranog zaštićenog područja.

Inicijativa Društva mladih ekologa se odnosi na nešto manji prostor od prvobitnog plana SO Nikšić ali bez gubljenja prirodnih vrijednosti i atraktivnosti ovog terena.

Uzvišenje Studenačke glavice se nalazi u centralnom dijelu Nikšićkog polja i zauzimaju površinu od 270ha. Izdvaja se lokalitet Blace, kao tipično malo kraško polje sa izvorima i ponorima. Studenačke glavice karakteriše veliko bogastvo raznovrsne flore i faune uz prisustvo endemičnih vrsta. Ovaj lokalitet nije dovoljno istražen i izučen i potrebno je i u tom smjeru uraditi aktivnosti.

Zbog specifičnih prirodnih karakteristika Blaca i Studenačkih glavica Društvo mladih ekologa predlaže da se ovaj lokalitet stavi pod zaštitu u kategoriji „Predio izuzetnih odlika“.

Blace 2

(Po Zakonu o zaštiti prirode u članu 43 stoji da je „Predio izuzetnih odlika je lokalitet kopna ili mora, odnosno kopna i mora, gdje je međusobno dejstvo ljudi i prirode tokom vremena oblikovalo prepoznatljive osobine lokaliteta sa značajnim estetskim, ekološkim i kulturnim vrijednostima, praćeno visokom biološkom raznovrsnošću. U predjelu izuzetnih odlika zabranjeno je vršiti radnje i aktivnosti i obavljati djelatnosti koje narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen“.)

Na osnovu pokrenute inicijative od danas smo počeli sa prikupljanjem potpisa građana i planirano je da početkom februara održimo sastanak sa lokalnom upravom na kojem bi prezetovali našu inicijativu i predali potpise.

Blace 3

Svi zainteresovani građani mogu potpisati peticiju svakog radnog dana u našu kancelariju koja se nalazi na Bulevaru Vuka Mićunovića.

Koliko je atraktivan i specifičana ova lokacija najbolje govori činjenica o sve većoj posjeti „Eko parku Blace“ koji je napravilo Društvo mladih ekologa uz finansijsku podršku Pivare u ranijoj fazi trajanja ovog projekta. Uspjeli smo da od zapuštene lokacije gdje gotovo niko godinama nije dolazio, prvenstveno  uz sređivanje terena i postavljanje osmišljenog mobilijara, privučemo veliki broj ljubitelja prirode ne samo iz Nikšića nego i šire.

Proglašenjem Studenačkih glavica i Blaca zaštićenim područjem smatramo da bi se taj lokalitet lakše zaštitio od devastacije i izvjesnije sačuvao za buduće generacije.