Nemačka pomaže tretman otpada u Srbiji ?

Pet opština na teritoriji Srbije će u narednih šest godina rešiti problem upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Predstavnici Srbije i Nemačke potpisali su danas sporazum o realizaciji pet miliona evra vrednog projekta, čija je primena počela početkom godine.
Sporazum koji su potpisali ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić i direktor za Srbiju Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) Uve Štumpf ima za cilj da pomogne manjim opštinama u Srbiji da poboljšaju sistem upravljanja otpadom i otpadnim vodama.
– Zahvaljujući ovom projektu meštani nekoliko gradova u Srbiji dobiće pristup kanalizacionoj mreži, moderna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, moderno upravljanje otpadom, kao i mogućnosti da se uklone divlje deponije. Sve ovo je neophodno kako bi se unapredila komunalna infrastruktura koja će imati pozitivan utica na život, rad i zdravlje ljudi u ovim opštinama- rekao je Dulić.
On je dodao da je svrha projekta da se očuva zdravlje stanovništva, životna sredina ali i omogući otvaranje novih radnih mesta.
– Nemačka je dosta investirala u našu zemlji i spada u najvećeg pojedinačnog donatora. Srbija je od ove zemlje od 2000. godine dobila 1,2 milijardi evra, od čega samo 230 miliona u prošloj godini- naglasio je ministar životne sredine.
Direktor Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju za Srbiju Uve Štumpf istakao je projekat usmeren na oblasti u kojima postoji potreba za restrukturiranjem i ciljanim razvojem u lokalnom samoupravi. On je dodao da će do oktobra biti odabrane pet opštine u kojima će biti unapređena situacija u oblasti upravljanja otpadom i otpadnih voda.
Nemačka je do sada kroz razne projekte u oblasti tretmana otpada i otpadnih voda već pomogla 23 lokalne samouprave.
– Nakon dobijanja statusa kandidata za članstvo u EU pitanje životne sredine u Srbiji postaje mnogo važnije. Srbija je u oblasti ekologije usvojila veliki set zakona ali je njihovo sprovođenje trenutno otežano uglavnom zbog malih tehničkih i kadrovskih kapaciteta lokalnih samouprava- objasnio je Kristof Ajhen, prvi sekretar za ekonomsku saradnju Ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji.
On je dodao da u Srbiji ima više od 4.000 divljih deponija, da se prikuplja oko 70 odsto komunalnog otpada i da se otpadne vode tretiraju propisno u svega 15 odsto slučajeva.
Partneri u sprovođenju projekta pod nazivom IMPACT- Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama u Srbiji, su i Agencija za zaštitu životne sredine Srbije (SEPA), Fond za zaštitu životne sredine Srbije (SEPF) i Mreža nulte emisije.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar