ALARMANTNO: Gase se stanice za merenje kvaliteta vazduha!

Već pet ovih stanica ne radi, a u narednih mesec dana, ukoliko se ne obezbedi novac, biće isključeno preostalih 35. – U projekat uloženo četiri miliona evra

Stanica za merenje kvaliteta vazduha u Gradskom parku u Boru

Mreža stanica za merenje kvaliteta vazduha biće isključena u narednih mesec dana ako se ne nađe novac za njeno održavanje. Problemi su počeli sredinom prošle godine, kada je Fond za zaštitu životne sredine, sufinansijer mreže, prvo usporio a potom potpuno prestao sa izmirivanjem obaveza. Fond je u međuvremenu ukinut, uz obrazloženje nove vlade da je prethodna vlast nenamenski trošila njegove pare, a u stanicama mreže se prestalo sa merenjem manje važnih parametara kako bi se očuvao nadzor nad najbitnijim pokazateljima. Do danas je uzimanje uzoraka za određivanje koncentracije suspendovanih čestica, s mogućnošću analize sadržaja teških metala, potpuno obustavljeno u pet od 40 stanica – Valjevu, Užicu, Novom Sadu, Velikom Gradištu i Novom Beogradu. Merenja se ovih dana prekidaju i u Zajači, gde je, zbog topionice olova, stanica otvorena pre godinu dana po nalogu inspekcije, kaže Momčilo Živković, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, neposredno nadležne za vođenje mreže stanica.

– Zbog tih poremećaja u održavanju stanica za 2012. je raspoloživo oko 30 odsto manje validnih podataka nego 2011. Za pouzdanu ocenu kvaliteta vazduha neophodno je 90 odsto podataka. Ako taj kriterijum nije ispunjen, podatak se ne koristi za ocenu. Tako smo došli u situaciju da neki grad ima zvaničnu ocenu bolju od one koja bi bila realna. Primer za to je Valjevo, gde zbog nemogućnosti da servisiramo stanicu nemamo dovoljno podataka o koncentracijama atmosferskih čestica PM10 a dostupni podaci ukazuju na povećanje prisustva te zagađujuće materije. Sva oprema u svih 40 stanica u takvom je stanju da se povećava nesigurnost merenja. Ukoliko ne bude hitne intervencije u narednih mesec dana, predstoji nam isključenje stanica – objašnjava Živković.

Trenutna dugovanja za održavanje, servisiranje i ostale troškove neophodne za rad mernih stanica, nastale prošle godine, iznose 13,2 miliona dinara.

– Kada smo planirali budžet za operativno funkcionisanje mreže za monitoring kvaliteta vazduha u 2013. godini, tražili smo 57,25 miliona dinara. Ta sredstva nisu odobrena. Obraćali smo se kabinetu ministra životne sredine sa zahtevom da se odblokiraju sredstva Fonda kako bi monitoring mogao da se nastavi ali za sada nismo dobili odgovor. Ni ministarstvo finansija se nije udostojilo da razmotri naš zahtev da se potrebni novac izdvoji u budžetu. U ovom trenutku, ne vidimo rešenje problema jer se ministarstva životne sredine i finansija ponašaju kao da nisu zainteresovane strane – navodi Živković.

Ni merna mesta kojima upravljaju lokalni zavodi za javno zdravlje ne mogu da zamene stanice nacionalnog sistema. Lokalna mreža koristi starije metode merenja, koje nisu sasvim pouzdane, kaže Živković.

– Njihova margina greške je velika. Pri tom, ne izveštavaju u realnom vremenu, čim se pojavi prekoračenje graničnih vrednosti, već se podaci sakupljaju 24 časa i potom nose na obradu, koja traje još dan-dva. I onda se dobija samo zbirna koncentracija za ceo dan, u kojem se ne može tačno utvrditi kada je sadržaj nekog zagađivača u vazduhu premašio dozvoljen nivo – objašnjava Živković.

U državnu mrežu stanica je uloženo oko četiri miliona evra i taj sistem je kompatibilan onima koji su postavljeni u razvijenim zemljama, kaže naš sagovornik.

– Evropska unija je finansirala postavljanje 28 automatskih stanica, mobilnu i kalibracionu laboratoriju, kao i niz veoma skupih analitičkih instrumenata za Nacionalnu laboratoriju kao dopunu za potpuno zaokruživanje sistema. Dvanaest stanica je kupljeno sredstvima Fonda za zaštitu životne sredine i budžeta i donacijama privrede. Na Balkanu, uključujući i Sloveniju, ovo je najgušće i najbolje postavljen sistem. Ovakvim zanemarivanjem ga uništavamo, zajedno sa četiri miliona evra koji su do sada uloženi u njega. EU je pomogla postavljanje sistema, ali ne možemo čekati da ga ona i održava – napominje Živković.

Odgovor na pitanje da li će se pronaći rešenje za nastavak rada pomenutih stanica potražili smo u Ministarstvu životne sredine, ali nismo uspeli da ga dobijemo od nadležnih.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar