No Picture

Zeleno, a crveno

30/10/2015 Zelene novine 0

Nakon sloma socijalizma početkom 90ih i takozvanog kraja ideologije, gde se naglašava da je kapitalizam konačno pobedio i druga alternativa ne postoji, ubeđuju nas da […]