Bijelo Polje: Živi nećemo dati da nam potope selo!

Mještani bjelopoljskog sela Metanjac uz granicu sa Srbijom strahuju od izgradnje hidrocentrala u Brodarevu. Ako se, kažu, obistini ono što je najavljeno prije sedam godina kada su u to selo dolazili inženjeri iz Srbije, čitav dan mjerili nešto i na kraju postavili kote koje označavaju dokle ovo područje treba da se potopi, njihove kuće, štale, njive, plastenici i ostala dobra biće pod vodom. Ako se obistini ono što je ovih dana najavljivano – da će biti izgrađene dvije hidrocentrale u Brodarevu, pored Prijepolja, njihovi životi će biti uništeni.

Metanjac - Lim

Lim – selo Metanjac

Zbog toga, šezdesetak domaćinstava Metanjca održalo je zbor građana prije nekoliko dana, gdje su se obratili medijima i rekli da „živi neće dati da im od sela naprave jezero“.

– Ne damo. Po cijeni života!, kategoričan je Nusret Alić, Metanjčanin preko čijeg imanja su prije sedam godina inženjeri iz Srbije postavili kote do kojih treba nivo jezera da bude. „Te kote su postavljene kroz naselja Alića, ispod kuće Blaža Rakonjca i ide oko 800 metara do kuća Šefka, Ahmeta i Nijaza Kujovića. Inženjeri su nam tada rekli da se potapa i Pobrežje koje se nalazi s druge strane“, kaže Nusret Alić. A ti inženjeri iz Srbije, kaže Alić, nijesu samo postavljali kote, no da su popisivali i njihove kuće, premjerili im kvadraturu i upisali imena i prezimena vlasnika. „Rekli su nam da se potapa još i dio magistrale Bijelo Polje – Beograd i Kanjski most. Potapa se i put prema selu Kanje, kojem gravitiraju sela Mioče, Dobrinje i Milovo. Rekli su nam i to da se izmješta magistrala i da će iću iznad Kanja, podno Mioča i Dobrinja i da će se polako spuštati prema Brodarevu“, zabrinuto priča Alić.

Zabrinuti su i ostali mještani Metanjca. No, nadaju se, neće Vlada Crne Gore tek tako dozvoliti da se potopi crnogorska teritorija. Da će ih zaštititi od posljedica izgradnje hidrocentrala u Brodarevu, s druge, srpske strane granice. Da neće dozvoliti da se išta radi bez njihovog znanja i odobrenja. Čuli su mještani Metanjca, kažu, da postoji i varijanta da se izgrade te hidrocentrale, a da akumulacija ne pređe našu granicu.

– No, i tom slučaju mi možemo imati posljedice jer je kanjon Kumanica uzak i jezero nema oduška. U tom slučaju voda će se vraćati nama i poplaviti nam kuće. Oni će najvjerovatnije reći da će imati propuste kroz koje će voda oticati, ali samo jedanput da se desi da je ne propuste na vrijeme, mi smo gotovi, kažu mještani Metanjca. Izvršni direktor nevladine organizacije Euromost Almer Mekić je najavio da će se boriti zajedno sa mještanima da im kuće ne budu potopljene.

– Moramo razgovarati o ovom problemu. Moramo da saznamo sve detalje o posljedicama koje će imati područje bjelopoljske opštine ovom izgradnjom, rekao je Mekić. Amel Kurbegović predstavnik NVO sektora iz Brodareva, rekao je da je došao da pruži podršku susjedima i građanima opštine Bijelo Polje koji će biti potencijalno ugroženi izgradnjom dvije brane u Brodarevu.

– Upoznali smo mještane i sa referalnim kartama koje su izostavljene u studiji o procjeni uticaja na životnu sredinu koja se nalazi na javnom uvidu. Na toj karti se jasno može vidjeti da dio područja bjelopoljske opštine može biti potopljen. Mještani se mogu uvjeriti uvidom u karti i koliko duboko akumulacija HE „Brodarevo 1“ ulazi u teritoriju Crne Gore. Mi ćemo dati podršku i svim aktivnostima koju mještani ovog područja budu preduzimali povodom ovog problema, a imaće punu pravnu zaštitu koju imamo i mi od našeg pravnog zastupnika i očekujemo ovih dana hitan sastanak sa predstavnicima Ministarstva za zaštitu životne sredine, gdje ćemo ih upoznati da se ovdje radi o jednom tipičnoj prevari koja se pokušava sprovesti u djelo, a da građani o tome ne budu obaviješteni, kaže Kurbegodić.

Dvije hidroelektrane

Na rijeci Lim kod Brodareva planira se izgradnja dvije hidroelektrane: HE „Brodarevo 1“ i „Brodarevo 2“. U pripremne radove je kompanija ,,REV’’ već uložila 10 miliona evra, a predviđeno je da će izgradnja ove dvije hidrocentrale koštati 145 miliona evra.

Jezero dolazi na teritoriju Crne Gore

Referalna karta iznijeta je iz Plana posebne namjene. Predstavnik NVO iz Brodareva Amel Kurbegović ističe da se na njoj tačno vidi područje koje je obuhvaćeno hidrocentralom „Brodarevo 1“.

– U referalnim kartama koje se nalaze u studiji o procjeni uticaja na životnu sredinu ove referalne karte nema. Samo se nalazi teritorija do Gostuna, a ovaj dio iza ne postoji. Ovo mora biti razjašnjeno, a građani Metanjca upoznati. Bez obzira na prekogranični uticaj isparavanja i ostalih pratećih dešavanja koja idu uz te brane, jezero dolazi direktno na teritoriju Crne Gore do otprilike Gošinog mosta u Metanjcu, što je otprilike sedam kilometara, a kada naiđu poplave čak i dalje, kazao je Kurbegović.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar