Biomasa – veliki neiskorišćeni potencijal

Srbija ima godišnji potencijal biomase od 2,7 miliona tona ekvivalentne nafte, ali se ona koristi u simboličnim količinama, zbog neodgovarajuće zakonske regulative i načina finansiranja projekata iz te oblasti, rečeno je na konferenciji “Biogorivo-energija oko nas”.

Srbija, od svih obnovljivih izvora energije koje poseduje, najviše raspolaže biomasom – 62 %, navela je profesorka Mašinskog fakulteta Dragoslava Stojiljković, i dodala da u Srbiji ima najviše poljoprivredne biomase – 1,7 miliona tona.

Prof. Dragoslava Stojiljković je objasnila da postoji mogućnost korišćenja biomase za proizvodnju električne ali i toplotne energije, što bi omogućilo znatne energetske, ali i ekonomske uštede. Energetski potencijal neiskorišćene biomase u Srbiji jednak je količini od 55% ukupno proizvedene električne energije ili 78% ukupnog godišnjeg uvoza prirodnog gasa ili 51% godišnjeg uvoza nafte.

Posmatrajući biogorivo kao raspoloživi resurs, Srbija ima cilj da u 2012. godine udeo biogoriva na srpskom tržištu iznosi oko 2,2% u celokupnoj potrošnji goriva, rekla je Stojiljković i dodala da su za proizvodnju biogoriva potrebni kupci, bilo da je reč o biodizelu ili bioetanolu. Podsetila je da je u Srbiji bila započeta proizvodnja oko 100.000 tona biodizela u fabrici “Viktorija grup” u Šidu, ali je ta proizvodnja stopirana zbog neisplativosti i pretvorena je u proizvodnju jestivog ulja.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar