CEDEF samit: Zašto je važno održivo upravljanje otpadom?

Peti CEDEF samit energetskih menadžera Srbije, pod nazivom „Održivi gradovi Srbije: Komunalna energetika, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, zaštita životne sredine i zeleno zapošljavanje“, održan je u Beogradu. Samit je okupio brojne eksperte iz ekološke industrije, kompanije koji posluju u oblasti zaštite životne sredine, medije i goste, sa ciljem da se javnosti ukaže na sve mogućnosti efikasnijeg korišćenja resursa, unapređenja sistema za upravljanje otpadom i unapređenja energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama, kao i na velike potencijale u domenu zelenog zapošljavanja.

CEDEF

Kao jedan od ovogodišnjih partnera CEDEF samita, kompanija Miteco Kneževac, predstavila je značajna rešenja u oblasti upravljanja industrijskim i opasnim otpadom, a u proteklim godinama, na teritoriji grada Beograda, pružila je usluge zbrinjavanja različitih vrsta otpada kao što su hemijski, farmaceutski otpad, PCB i istorijski otpad, i na taj način doprinela očuvanju životne sredine i rešavanju brojnih ekoloških problema.

„Kao najznačajnije projekte, izdvojio bih projekat uklanjanja opasnog otpada iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, kao i projekte zbrinjavanja istorijskog otpada iz Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” i upravljanjа medicinskim otpadom iz Kliničkog centra Srbije”, istakao je Predrag Ozmo, ispred kompanije Miteco, i dodao da je, kada je u pitanju efikasnije korišćenje resursa, od posebne važnosti rešavanje problema preuzimanja izdvojenog opasnog otpada sa budućih deponija, kao i posebnih tokova komunalnog i industrijskog otpada radi daljeg energetskog iskorišćenja.

Učesnici CEDEF samita saglasni su da otpad treba tretirati kao važan resurs, kao što to godinama unazad rade evropske zemlje. Rešavanje brojnih ekoloških problema i adekvatno zbrinjavanje otpada, pre svega nastalog kao posledica istorijskog zagađenja, veoma je važno, i to ne samo sa aspekta zaštite životne sredine i održivog razvoja, već i sa ekonomske strane, imajući u vidu da je uklanjanje otpada iz kompanija koje su u restrukturiranju glavni uslov za nove investitore i samim tim za otvaranje većeg broja radnih mesta.

Samit organizuje Centralno evropski forum za razvoj (CEDEF) u saradnji sa Sekretarijatom za energetiku Grada Beograda.