Čukarički rukavac umesto magneta za nautičare postao bara puna đubreta, iz koje se širi smrad!

Šest godina od konkursa za njegovo preuređenje Čukarički rukavac je, umesto da postane „magnet za nautičare širom Evrope“ i dalje bara. Organizacija Beograd u pokretu zahteva da se hitno uredi, a njen izvršni direktor Nikola Radin kaže da se u rukavcu oseća veoma neprijatan miris, koji dolazi od Topčiderke koja se u njega uliva, a u nju se uliva kanalizaciju.

Radin navodi da je rešenje koje je 2018. pobedilo za uređenje Čukaričkog rukavca, predviđalo uređenje obaloutvrda i pravljenje nove marine.

„Ono što je urgentno učiniti je da se reguliše sliv Topčiderke, koja se ovde uliva u Savu, i zbog slabe cirkulacije vode akvatorija je postala jedna velika taložnica. Nema potrebe da naglašavam da je ovo, pre svega, ekološki, pa tek onda estetski problem“, ukazuje Radin.

Zelenenovine.rs

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar