EKOCID: Otrovani orlovi belorepani u Vojvodini!

Tucakov je rekao da do uginuća orlova belorepana dolazi zbog neznanja ili zbog namerne želje da se unište druge životinje – štetočine, sa čijim leševima belorepan dolazi u kontakt jer se radi o ptici grabljivici.
mrtvi-orlovi-belorepani
„Orao belorepan je jedna od naših najkrupnijih ptica, radi se o grabljivici, koja u ovom periodu godine najčešće jede leševe divljih životinja, jer je u vodenim staništima, gde se inače hrani drugim pticama i ribom, teško doći do hrane“, rekao je Tucakov.
On je dodao da su lisica i šakal posebno kritične vrste životinja za belorepane, jer se najčešće hrani njihovim leševima, pa se dešava da se samo na dva leša tih divljih životinja hrani i po desetak belorepana i ukoliko su te životinje otrovane preparatima smrtnim za belorepane, dolazi i do trovanja i uginuća svih ptica koje su se hranile tim leševima.
Po rečima Tucakova najveći apsurd je to što ljudi za trovanje štetočina koriste zabranjeni pesticid „karbofuran“, koji se kod nas, dok je bila dozvoljena njegova prodaja, prodavao pod imenom „furadon“.
„Taj pesticid se još uveko može naći na ilegalnom tržištu, a postoje i zalihe. Tako nastaje veliki problem u zaštiti prirode koji se ogleda u crnoj statistici da je od 2009. godine, pa praktično do juče, izgubljeno gotovo 60 jedinki orlova belorepana“, rekao je Tucakov.

Tučakov je naglasio da je orao belorepan indikator lošeg odnosa koji imamo i prema pesticidima i prema prirodi i istakao da će problemi sa uginućem životinja biti manji ukoliko se pesticidi, oni koji su dozvoljeni, upotrebljavaju odgovorno.
„Ovde je reč o jednoj frapantnoj situaciji, svaki slučaj uginuća belorepana koji pronađemo mi prijavljejemo nadležnima, odnosno, inspekcijama, policiji ili tužilaštvu i oni se procesuiraju. Moram reći da do sada niko nije kažnjen, ali četiri predmeta se nalaze kod tužilaštava i dva su na suđenju“, kazao je Tucakov i dodao da su pre nekoliko dana u Sremu u okolini mesta Grabovci, pronađena četiri uginula otrovana belorepana.
Načelnik Južnobačkog okruga Milan Novaković potvrdio je da su inspekcijske službe konstatovale da su na nekoliko njiva poljoprivredni proizvođači u nameri da unište glodare, koristili preparate koje su smrtni za orlove belorepane.

Kazna za prodavca prepariranog orla!

„Apelujemo na naše poljoprivredne proizvođače da kada upotrebljavaju takve supstance to rade na bezbedan način, da se konsultuju sa strukom kako se ta sredstva upotrebljavaju, jer nestručno upotrebljavanje ima poguban efekat po orlove belorepane koji su zaštićena vrsta“, rekao je Novaković.
On je naglasio da je velika šteta što se takve stvari dešavaju i dodao da ne veruje da to neko radi sa namerom, ali da nehat i nestručna upotreba preparata uzrokuju trovanje zaštićenih ptica.
Po njegovim rečima svaki sačuvani belorepan ima ogroman značaj jer se radi o ugroženoj vrsti.
U Srbiji se prema podacima iz Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode trenutno gnezdi oko 130 parova orlova belorepana, ali se godišnje izleže svega 50 do 60 jedinki, od čega, kako je rečeno Tanjugu, do pete godne kada se prvi put mogu gnezditi preživi svega desetak jedinki, tako da populacija belorepana u Srbiji praktično zavisi od upliva tih jedinki iz zemalja okruženja, pre svega iz Hrvatske i Mađrske koje imaju vrlo jaku populaciju