Švajcarska: Homeopatija ozakonjen metod lečenja!

Švajcarska vlada priznala je homeopatiju kao legitimnu medicinu koja postoji uporedo sa konvencionalnom medicinom * Troškove lečenja homeopatijom i nekim drugim alternativnim metodama će švajcarskim građanima pokrivati zdravstveno osiguranje

homeopatija-svajcarskaŠvajcarska vlada je proširila definiciju medicine i napravila ozbiljan pomak prema alternativnim metodama lečenja i komplementarnim terapijama. Dugo vremena je zdravstveno osiguranje garantovalo monopol sistemu kojimi vladaju farmaceutski (sintetički) lekovi. Sada je švajcarska vlada promenila stvari i omogućila sistemu zdravstvenog osiguranja da pokriva troškove pet novih komplementarnih terapija. Tako da će od maja ove godine zdravstveno osiguranje u Švajcarskoj pokrivati i troškove lečenja homeopatijom, akupunkturom, tradicionalnom kineskom medicinom, fitoterapijom i holističkom medicinom.
Ovo je ogroman korak napred, zato što je ovim Švajcarska vratila legitimitet i dostojanstvo mnogim veštinama lečenja koje su vekovima korišćene, ali su u tehnološkom dobu bile gurnute u zapećak.
Interesantno je reći da je 2005. Švajcarska proglasila alternativne metode nelegitimnim, ali se, da tako kažemo, narod pobunio. U 2009. dve trećine Švajcaraca glasalo je da se pomenutih pet vrsta medicine uključe u sistem zdravstvenog osiguranja. Godine 2012. to je učinjeno kao probna mera, a na kraju je u maju ove godine uvedeno u praksu.

jelena-vitorovic-homeopatkinja– U principu, srećna sam što se u naprednim zemljama prepoznaju vrednosti alternativne medicine i svakako ne znam na koji način bi se za svaku granu tzv. alternativne a zapravo tradicionalne medicine dokazivalo koliko je ona ekonomična, ali znam da je homeopatski vid lečenja mnogo jeftiniji za državu s obzirom na to da su lekovi izuzetno jeftini. Iskreno se nadam da će i kod nas tako biti uskoro – rekla je Jelena Vitorović, naša poznata homeopatkinja.

Da se podsetimo kako je kod nas. Mnoge grane alternativne medicine, uključujući i homeopatiju, su kod nas učinjene legalnom praksom zahvaljujući podzakonskom aktu koji je donet pre nekoliko godina. Međutim, postoje dve stvari koje nisu dobro rešene. Prva je što zdravstveno osiguranje ne pokriva troškove alternativnog lečenja, kao što je to učinjeno u Švajcarskoj. A druga je što je po zakonu jedino nekom ko je zdravstvene struke u oblasti klasične medicine dopušteno da legalno praktikuje npr. homeopatiju, akupunkturu i sl. To nije dobro iz dva razloge. Prvo, ima odličnih lekara kineske medicine, homeopatije i sl. koji nisu medicinske struke. A drugo, ove prakse se prilično razlikuju od klasične medicine, pa često lekari koji su obrazovani na klasičan, konvencionalan način, imaju značajnih teškoća da ispravno razumeju principe na kojima funkcioniše tradicionalna medicina i da ih ispravno primene.