Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите животне средине

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања расписало је „Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите животне средине у 2012. години чији су носиоци невладине организације“, у износу од 15,5 милиона динара. Реализација одабраних пројеката биће суфинансирана највише до 500 хиљада динара по пројекту.

Министарство ће суфинансирати пројекте од јавног интереса, који могу допринети унапређењу стања у области заштите животне средине. Пројекти се могу односити на:
популаризацију, подстицањe и јачањe свести о значају заштите животне средине (информисање, промотивне активности, издаваштво, фестивали, кампање, еколошке изложбе);
унапређење знања о одређеној теми кроз организовање неформалних видова образовних активности (семинари, стручни скупови);
реализацију пројеката усмерених ка решавању појединачног проблема или теме у области очувања природних ресурса и заштите животне средине (заштита и одрживи развој природних ресурса; заштита природе; биодиверзитет, заштита озонског омотача; климатске промене; управљање отпадом (изузев пројеката који се односе на акције чишћења и уређења простора) и друге области из делокруга Министарства;
друге активности од јавног интереса којима се доприноси заштити животне средине
Крајњи рок за подношење пријава је 27. март 2012. године.
Текст конкурса, образац пријаве за суфинансирање пројекта и упутство са детаљнијим информацијама могу се преузети на сајту Министарства (www.ekoplan.gov.rs).
Детаљније информације могу се добити на телефон: 011/3132-936

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar