Leskovac: REGIONALNA KAMPANJA „DA BUDEMO NAČISTO“

ZAPOČELA KONFERENCIJOM PBILD-A U LESKOVCU

Konferencija Da budemo na CistoLeskovac, 13. mart 2013. – Danas je na konferenciji o zaštiti životne sredine i upravljanju otpadom  u Jablaničko-Pčinjskom okrugu u sali Skupštine grada Leskovca najavljen početak regionalne kampanje “Da budemo naČisto”, u organizaciji Zajedničkog programa UN-a u Južnoj Srbiji za održavanje mira i inkluzivni lokalni razvoj (PBILD). Konferencija je imala za cilj da otvori određenja pitanja na temu zaštite životne sredine, ali i da kroz dijalog i otvorenu diskusiju dovedu do rešavanja određenih problema koji pogađaju Jablaničko-Pčinjski okrug.

Konferencija je organizovana kroz dva panela osmišljena kako bi bliže upoznali javnost u južnoj Srbiji sa značajem pitanja zaštite životne sredine. U plenarnom delu konferencije prisutnima su se obratili Nikolas Herkules (Nicholas Hercules), menadžer PBILD programa, Hranislav Stojković, pomoćnik ministra, Ministarstva za energetiku, rаzvoj i zаštitu životne sredine Srbije, Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca i Zoran Antić, gradonačelnik Vranja.

Nikolas Herkules ispred PBILD projekta, se zahvalio gradu Leskovcu, kao domaćinu ovog skupa, ali i predstavnicima opština i medijima koji su prihvatili poziv za učešće u ovoj konferenciji „„Kampanja da budemo naČisto“, je sveobuhvatan projekat koji za cilj ima podizanje svesti, ali i edukaciju građana Jablaničko-Pčinjskog okruga, kroz niz aktivnosti koje je PBILD organizovao. Osim TV, radio reklame i bilborda, ova kampanja obuhvata i konkurs za đake osnovnih škola u 13 opština Jablaničko-Pčinjskog okruga, kao i završni EKO bazar na koje će biti predstavlji radovi đaka napravljenih od iskorišćenih materijala. Ovom prilikom pozivamo sve da posete EKO bazar, 29.03.2013. u hotelu Vranje“ – istakao je gospodin Herkules.

Hranislav Stojković, pomoćnik ministra u Ministarstvu energetike, rаzvojа i zаštite životne sredine Srbije  se zahvali na pozivu organizatorima skupa i ukratko predstavio projekte i aktivnosti koje preduzima Ministarstvo: „Pitanje zaštite životne sredine od ogromne je važnosti za Vladu Republike Srbije i celu zemlju. Drago mi je da postoje projekti poput ovog koji su inkluzivni, imaju edukativni karakter i teže ka tome da naprave značajne promene u regionu. Pored brojnih projekata Vlade posebno bi istakli one koji se odnose na upravljanje električnim i elektronskim otpadom, akumulatorima, azbestom i otpadnim uljima. Očekujemo da će u narednom periodu u Srbiju ući 10 milijardi evra koje će biti iskorišćene za prečišćavanje voda i upravljanje otpadom.“

Gradonačelnici Leskovca i Vranja su se takođe obratili prisutnim gostima, istakavši buduće planove i projekte koje će preduzeti i šta je do sada urađeno po ovom pitanju.

Goran Cvetanović, gradonačenik Leskovca istakao je da grad Leskovac može da se pohvali time što je jedan od prvih gradova u Srbiji koji je uspostavio privatno-javno partnerstvo za izgradnju regionalne deponije. „Naše ideje i planovi u ovoj oblasti su veoma ambiciozni. Uspostavili smo plan redovnog čišćenja postojećih i divljih deponija, napravljen je plan nabavke kontejnera za odvajanje različitih kategorija komunalnog otpada, a u narednom periodu ćemo posebnu pažnju posveti pooštravanju kontrole i kaznenoj politici.„

Zoran Antić, gradonačelnik Vranja je istakao da je Vranje lider Pčinjskog okruga, a vizionar kada je u pitanju zaštita životne sredine i upravljanja otpadom. „Ono na šta smo mi posebno ponosni je prva sanitarna deponija na Balkanu, „Meteris“ koja je otvorena 2002. godine i opremljena svim neophodnim mernim elementima i laboratorijom za proveru otpadnih voda i gasova. Nedavno smo i usvojili plan koji se odnosi na upravljanje životinjskim otpadom, koji će biti realizovan u narednom periodu, nadam se u saradnji sa drugim opštinama u Pčinjskom okrugu.“

Drugi deo konferencije je bio radnog karaktera i u okviru njega su učestvovali Tatjana Strahinjih Nikolić, zamenik menadžera PBILD projekta, Žarko Bogatinović, načelnik gradske uprave  za zaštitu životne sredine Leskovac, Nela Cvetanović, član gradskog veća za naučno-tehnološki razvoj, ekologiju, zaštitu životne sredine i evrointegracije grada Vranja, Prvoslav S. Plavšić, psiholog i koautor nekoliko izdanja o zaštiti životne sredine. Panelisti drugog panela su kroz razmenu ideja pokušali da dođu do konkretnih rešenja i predlože naredne korake u zaštiti životne sredine i upravljanja otpadom.

Regionalna kampanja „Da budemo naČisto“ trajaće do kraja marta i pratiće je niz aktivnosti vezanih za podizanje svesti o zaštiti životne sredine. Konkurs kreativnih radova za učenike osnovnih škola u Jablaničko-Pčinjskom okrugu je jedna od aktivnosti, ali tu su i Eko bazar, završni događaj na kome će biti predstavljeni radovi osnovaca, pozorišne predstave o ekologiji, radionice za predstavnike opština i brojne druge aktivnosti.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar