Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala 13 javnih poziva/konkursa

Nacionalna služba za zapošljavanje ,raspisala je 13 javnih poziva/konkursa, putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno više od 18.000 nezaposlenih lica. Dragana Milijev, načelnica Odeljenja za zapošljavanje,preduzetništvo,obrazovanje i obuku u filijali Zaječar, za TV Nova kaže da će za područje Zaječarskog okruga biti uključeno više od 250 nezaposlenih lica.

 

Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju: mladi do 30 godina bez završenog srednjeg obrazovanja , stariji od 50 godina, Romi,osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane pomoći, kao i žrtve porodičnog nasilja“, naglasila je Dragana Milijev, načelnica Odeljenja za zapošljavanje,preduzetništvo,obrazovanje i obuku u filijali Zaječar.

 

Većina javnih poziva/konkursa biće otvorena do 30. novembra 2021. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar 2021. godine. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 17. maja 2021. godine, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 10. maja 2021. godine.

 

 

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem. Sve informacije dostupne su u svakoj organizacionoj jedinici i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje – www.nsz.gov.rs.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar