Parkinsonovu bolest izaziva bakterija u crevima

Naučnici u Kaliforniji otkrili su da Parkinsonova bolest, odnosno poremećaj rada mozga, izaziva bakterija koja živi u crevima

mozak

Ovo otkriće moglo bi da dovede do novih metoda lečenja bolesti, među kojima bi bili lekovi za suzbijanje bakterija ili probiotici, navodi se u istraživanju, čiji su rezultati objavljeni u časopisu „Sel“.
Kod osobe koja ima Parkinsonovu bolest mozak je progresivno oštećen što rezultuje podrhtavanjem i teškoćama u kretanju. Drhtanje je jedan od prvih i osnovnih simptoma ove bolesti.
Naučnici iz Kalifornije su u svom istraživanju koristili miševe genetski programirane za razvoj Parkinsonove bolesti proizvodeći visoke nivoe proteina alfa-sinuklein, koji se povezuje sa oštećenjem mozga kod pacijenata sa Parkinsonovom bolesti. Samo kod životinja sa bakterijom u stomacima pojavili su se simptomi, dok su sterilni miševi ostali zdravi. Daljim testovima je utvrđeno da transplantacija bakterija iz pacijenata sa Parkinsonovom bolesti na miševe rezultuje dodatnim simptomima, izraženijim nego u slučaju da su bakterije uzete od zdravih ljudi.
Doktor Timoti Sampson, jedan od istraživača sa Kalifornijskoj tehnološkog instituta, rekao je da je to bio trenutak „eureke“. „Miševi su bili genetski identični, jedina razlika je bila prisustvo odnosno odsustvo crevne flore gut microbiota“, rekao je on i dodao da su sada prilično sigurni da crevna bakterija reguliše i da je čak zaslužna za simptome Parkinsonove bolesti.