Pravo na besplatnu struju dobija 200.000 socijalno ugroženih!

U Zakonu o energetici postojali su zaštićeni kupci električne energije ili gasa, a izmenama tog akta uvodi se i energetski ugroženi kupac u oblasti toplotne energije.

Bez obzira na to što je budžetom za 2021. predviđeno manje novca za pomoć socijalno ugroženima koji imaju pravo na besplatne kilovate električne energije i kubike gasa, u Ministarstvu energetike očekuju da će se njihov broj povećati do kraja godine za dva ili možda čak i tri puta.

Budžetom je, kako je potvrđeno iz resornog ministarstva za 2020. godinu za ove namene bilo opredeljeno 1.345.670.000, a za ovu 1.300.000.000 dinara.

Novina je što će Zakonom o energetici ubuduće ovo pravo moći da iskoriste i ugroženi kupci koji troše toplotnu energiju. U Zakonu o energetici postojali su samo zaštićeni kupci električne energije ili gasa, a izmenama ovog akta uvodi se i energetski ugroženi kupac u oblasti toplotne energije. On će prema predlogu zakona dobijati subvencije za utrošenu električnu i toplotnu energiju ili za gas, objašnjavaju iz Ministarstva energetike.

Kad je reč o toplotnoj energiji, procene su da bi broj ugroženih kupaca mogao da bude do 20.000. Očekuje se povećanje broja ugroženih kupaca za dva ili možda čak i tri puta.

Do sada je bilo oko 70.000 onih koji su koristili pravo na besplatnu struju, a sa unapređenjem kriterijuma koji su u nadležnosti lokalnih samouprava, taj broj bi mogao da se poveća i do 200.000.

Kada je reč o besplatnoj električnoj energiji u 2020. godini tu mogućnost iskoristilo je oko 70.000 energetski ugroženih kupaca, a u oblasti prirodnog gasa svega 67.

Status energetski ugroženog kupca imaju domaćinstva s jednim članom koji troši 120 kilovat-časova mesečno, s dva i tri člana – 160 kilovata, za domaćinstva sa četiri i pet članova – 200 kilovata mesečno. Dok je za domaćinstva sa šest i više članova – 250 kilovat-časova.

Svi koji primaju socijalnu pomoć ili dečji dodatak, ne treba uopšte da se prijavljuju za ovu meru, jer im se ona automatski dodeljuje. Građani koji smatraju da ispunjavaju uslove, to pravo mogu da ostvare preko lokalnih samouprava i njihovih centara za socijalni rad.

Energetski ugroženi kupac električne energije ili prirodnog gasa, iz kategorije domaćinstva (samačko ili višečlana porodica) je onaj koji živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije, odnosno prirodnog gasa, koji troši maksimalnu količinu električne energije ili prirodnog gasa u skladu sa ovom uredbom.

Kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca je ukupan mesečni prihod domaćinstva, broj članova i imovno stanje. Ostvareni ukupni mesečni prihod domaćinstva usklađuje se dva puta godišnje sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, i to 1. aprila i 1. oktobra tekuće godine.

Ugroženi kupac ima pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, odnosno gasa pod uslovom da nema prethodnih dugova po ovom osnovu. Ukoliko propusti da plati račun s ovim umanjenjem, gubi pravo na povlastice.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar