Prijava protiv kompanije "Simpo šik" zbog pomora ribe !

 Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine će podneti prijavu za privredni prestup protiv kompanije za proizvodnju nameštaja „Simpo šik“, za koju je utvrđeno da je odgovorna za zagađivanje vode reke Toplice i Banjske, zbog čega je uništen kompletan riblji fond Toplice.

Inspektorka zaštite životne sredine iz resornog ministarstva Snežana Kuzmanović rekla je danas agenciji Beta da će biti podneta prijava za privredi prestup protiv „Simpo šika“, pošto je analizom vode iz reke Toplice i Banjske utvrđeno da je u toj vodi povećana koncentracija vrednosti otrovnih supstanci fenola i amonijum jona.

„Uzorak vode je pokazao da u jednom litru ima 0,945 miligrama fenola, a za treću i četvrtu klasu voda je dozvoljeno 0,3. Utvrđeno je da je za to odgovoran ‘Simpo šik'“, navela je Kuzmanović.

Prema njenim rečima, uzorak vode je uzet 29. septembra kada se desio veliki pomor ribe, a kako je navela „izvršeno je i praćenje vode posle tog dana“ i utvrđeno da je „Simpo šik“ zagađivao reku do 1. oktobra, kada je prestao sa zagađivanjem.

Voda u reci Banjskoj koja protiče kroz krug te fabrike je uzvodno od fabrike čista i bistra, a zagađenje se pojavljuje u toku nizvodno od fabrike.

Banjska se uliva u Toplicu u kojoj je uništen kompletan riblji fond.

Veliki pomor riba u Toplici u dužini od 16 kilometara prema Prokuplju se dogodio 29. septembra. Uništene su autohtone vrste riba, a ribočuvari su prikupili oko 8.000 komada uginule ribe, a veći broj je odnela voda i raznele ptice.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar