Saradnja zelenih omladinaca Evrope – seminar „Moving Bridges“

Predstavnici omladine Zelene stranke učestvovali su na seminaru koji je održan u Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima, u organizaciji Zelene omladine Srbije i mladih Zelenih Nemačke.

moving-bridges

Seminar pod nazivom Moving Bridges pratio je teme migracija, kao i položaja Roma u Srbiji. Održane su brojne radionice, kao i posete nevladinim organizacijama u Novom Sadu i Beogradu, gde su polaznici seminara detaljnije upućeni u težak položaj imigranata u Srbiji, kao i u tešku situaciju Roma deportovanih iz Nemačke.

Predavanja su pored predavača iz gore pomenutih organizacija održali i Gergely S. Csaszar, član mladih zelenih Mađarske i gospođa Kia, koja aktivno pomaže imigrantima u Srbiji, koja je sa polaznicima podelila potresne priče o nehumanom ophođenju prema raseljenim licima.

Organizovane su projekcije informativnih filmova, razmene nacionalnih jela i delikatesa, večeri društvenih igara i sl.

Kroz različite kreativne radionice mladi aktivisti iz različitih zemalja, uz druženje došli su do praktičnih rešenja na temu kako učestvovati i pomoći ljudima u teškim socijalnim situacijama.