EMAS-ova obuka: Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

EMAS III – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji se visoko vrednuje – nova šansa za srpska preduzeća (sa primerima iz prakse)

Termin: 04.10.2012 (09:30-16:20)

Mesto odrzavanja: Beograd

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) predstavlja dobrovoljni program za upravljanje zaštitom životne sredine, koji omogućava organizacijama da verifikuju svoj sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa odgovarajućom Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta. Kroz EMAS III koji se primenjuje od januara 2010. godine, omogućeno je uključivanje u zvanični EMAS registar i organizacijama van EU. EMAS sadrži u sebi sve zahteve ISO 14001:2004 standarda, kao i dodatne zahteve.

Decembra 2011. godine, objavljene su i prve zvanične smernice EU (kroz Odluku Evropske komisije 2011/832/EU) koje se odnose na pojašnjenja u vezi registracija u EMAS organizacija koje nisu članice EU (što je posebno značajno za organizacije u Srbiji).

Cilj obuke:

Osnovni cilj ove obuke je da menadžere i zaposlene u preduzećima upozna sa osnovnim zahtevima i koristima od EMAS sistema, razlikama i sličnostima sa ISO 14001, mogućnostima za EMAS registraciju. Jedan od ciljeva seminara je i da se ukaže na one elemente EMAS sistema koji se mogu iskoristiti za unapređenje praćenja i izveštavanja o uticajima na životnu sredinu u okviru preduzeća. EMAS je kod nas u zakonskoj regulativi delimično definisan Zakonom o zaštiti životne sredine (Sl.Gl.RS 135/04, 36/09). Planovi u okviru EU su da se EMAS promoviše kao jedan od kriterijuma koji je preporučljivo uzimati u razmatranje prilikom javnih nabavki, sto će imati uticaja i na konkurentnost preduzeća za izvoz na tržiste EU.

Kotizacija za učešće na obuci je 11.500,00 din + PDV.

Za dva polaznika iz istog preduzeća, odobravamo popust od 10 % po polazniku.

Za tri ili više polaznika iz istog preduzeća, kao i za fizička lica – odobravamo popust od 20 %.

U cenu su uključeni: obuka i materijal za obuku, osveženje u pauzama i ručak.

Na kraju seminara, svi učesnici će dobiti uverenja o pohađanju obuke.

Vodeći predavač:

– Dragana Petrović, Magistar poslovnog upravljanja i diplomirani inženjer tehnologije. Konsultant za ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 i član više komisija za standarde u okviru Instituta za standardizaciju Srbije. Predsednica komisije za menadžment energijom (EN 16001, ISO 50001). U periodu 2006-2008 angažovana kao nacionalni EMAS ekspert za Srbiju (učešće na izradi Nacionalnog programa i Akcionog plana za EMAS, rad na stručnom prevodu EU propisa iz oblasti EMAS), mnogobrojna preavanja i obuke na temu EMAS u privrednim komorama i stručnim skupovima. Vodeći autor svih obuka Victoria consulting d.o.o. na temu, standarda sistema menadžmenta, EMAS III, društvene odgovornosti i unapređenja poslovanja.

Prijave se mogu izvršiti na tel. 011/2288688, mob: 069-1843486 ili e-mail: office@victoriaconsulting.co.rs. Kontakt osoba je Tamara Garčević.

Nadamo se da će Vam odabrana tema biti interesantna i da ćete se prijaviti za učešće.

Srdacan pozdrav,

mr Dragana Petrovic, Dipl.Ing

Victoria Consulting d.o.o. a member of denkstatt group

———————————————————-

Gandijeva 196/19, N.Beograd
11073 Beograd 129, PAK: 191216

Tel: +381 (11) 22-88-6-88

Fax: +381 (11) 22-88-6-89
Mob.tel: +381(63)84-707-84
www.victoriaconsulting.co.rs, www.denkstatt.at

dragana@victoriaconsulting.co.rs
———————————————————–
P Think before you print / Razmisli pre nego što odštampaš

PREUZMI DOKUMENTACIJU: Poziv za EMAS III oktobar 2012

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar