OBUKA ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE

OBUKA ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE

Termin: 08-12.10.2012 (09:00-17:00)

Mesto odrzavanja: Hotel Prestige, Beograd

Uvod-ukratko:

–        Prema važećim propisima, veliki broj snabdevača opasnim hemikalijama je dužan da obezbedi savetnika za hemikalije do 9. marta 2013. godine, koji može biti stalno zaposlen ili povremeno angažovan u zavisnosti od aktivnosti snadbevača, kao i od vrste odnosno količine opasne hemikalije koju snadbevač stavlja u promet. Snabdevači hemikalija su pravna lica ili preduzetnici koji su proizvođači, uvoznici ili distributeri, a koji stavljaju u promet hemikalije.

Savetnik za hemikalije mora da ima odgovarajuću stručnu spremu, završenu obuku i položen ispit za savetnika za hemikalije. Da bi mogli da polažu ispit, budući savetnici za hemikalije moraju da završe obuku po propisanom programu, koju organizuju organizacije sa zvaničnim odobrenjem nadležnog organa za sprovođenje obuke (Victoria consulting je od avgusta dobila zvanično odobrenje za sprovodjenje ove obuke).

Cilj obuke:

Cilj ove obuke je da polaznicima omogući sticanje teorijskog i praktičnog znanja, vezano za zakonsku regulativu iz oblasti upravljanja hemikalijama i upravljanja biocidnim proizvodima, i da na taj način steknu jedan od obaveznih preduslova za polaganje stručnog ispita za savetnika za hemikalije.

 

Obuka se sastoji iz:

–                  teorijskog dela

–                  praktičnih vežbi.

U periodu od trideset do devedeset dana nakon završene obuke, biće organizovan ispit, koji se polaže pismenim putem.

Ciljna grupa:

 

–        Lica koja su zaposlena ili planiraju da budu zaposlena ili angažovana kod snadbevača hemikalija

–        Nezaposlena lica koja žele da steknu ovu kvalifikaciju i mogućnost da budu eksterno angažovana kao savetnici za hemikalije.

Obavezan preduslov za pohađanje obuke i kasnije polaganje ispita:

–       stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama, na kojima je u okviru studijskog programa ostvario iz obaveznih predmeta iz oblasti hemije najmanje 40 bodova utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje;

 

Cena obuke: 50.000,00 din + PDV.

U cenu su uključeni: petodnevna obuka i materijal za obuku, osveženje u pauzama i ručak. Polaganje ispita je takođe uračunato u cenu obuke.

Smeštaj (ukoliko je neophodan) je u organizaciji samih polaznika. Ukoliko želite, javite se za specijalne cene za smeštaj naših polaznika u hotelu Prestige.

Za dva ili više polaznika iz istog preduzeća, kao i za fizička lica, odobravamo popust od 10 % po polazniku.

Broj učesnika je ograničen, kako bi predavači imali dovoljno vremena i mogućnosti da se posvete svakom polazniku na kvalitetan način.

Predavači

Obuka će biti realizovana sa najmanje četiri predavača. Svi predavači su položili odgovarajuće obuke za predavača za odgovarajuće tematske jedinice i dobili odgovarajuća odobrenja za predavanje.

Kako predavači Victoria consulting imaju iskustva i sa pružanjem usluga savetnika za hemikalije u praksi, potrudićemo se da na obuci ukažemo na realne izazove sa kojima se savetmici susreću u praksi.

Detaljnije informacije o obuci i načinu prijave i plaćanja su u prilogu ovog e-maila, a postavljene su i na našem web sajtu, na stranicama Novostii Seminari i obuke.

Prijave se mogu izvršiti na tel. 011/2288688, mob: 069-1843486 ili e-mail: hemikalije@victoriaconsulting.co.rs . Kontakt osoba za prijavu je Tamara Garčević.

Za prijavu je obavezno popuniti formular u prilogu.

Nadamo se da će Vam odabrana tema biti interesantna i da ćete se prijaviti za učešće.

mr Dragana Petrovic, Dipl.Ing

Victoria Consulting d.o.o.

a member of denkstatt group

———————————————————-

Gandijeva 196/19, N.Beograd
11073 Beograd 129, PAK: 191216

Tel: +381 (11) 22-88-6-88

Fax: +381 (11) 22-88-6-89
Mob.tel: +381(63)84-707-84
www.victoriaconsulting.co.rs, www.denkstatt.at

dragana@victoriaconsulting.co.rs
———————————————————–
PThink before you print / Razmisli pre nego što odštampaš

PREUZMI DOKUMENTACIJU: Formular za prijavu – Skola za savetnike za hemikalije

Poziv – Skola savetnici za hemikalije oktobar 2012

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar