Važna primena zakona iz oblasti životne sredine

Unapređenje međusektorske saradnje, obuka sudija i tužilaca, kao i primene zakona u oblasti životne sredine veoma je važno da bi se predupredili veći ekološki problemi, rečeno je danas na otvaranju dvodnevnog regionalnog okruglog stola „Važnost saradnje i umrežavanja u unapređenju bezbednosti životne sredine na Zapadnom Balkanu“ u organizaciji Misije OEBS u Srbiji

Na tom skupu u Beogradu učestvuje više od 50 sudija prekršajnih, osnovnih i viših sudova, tužilaca, inspektora za zaštitu životne sredine , rukovodilaca Arhus centara i viših predstavnika ministarstva zaduženih za oblast životne sredine iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Srbije.

Zamenica koordinatora OEBS-a za ekonomske aktivnosti i aktivnosti vezane za životnu sredinu Seketarijata OEBS-a u Beču Dezire Švajcer rekla je da su saradnja i međusektorski pristup od velikog značaja budući da je krajnji cilj da se smanje rizici od opasnosti, da se ojača saradnja sa onima koji mogu da doprinesu rešavanja ekoloških problema – propadanje zemljišta, energetika, zaštita prirode, sprečavanje većih uticaja klimatskih promena…

Ona je navela da je od velikog značaja uključivanje civilnog sektora u proces donošenja odluka, podizanje javne svesti, davanje pravnih saveta, kao i da se pojača i dijalog u oblasti studije uticaja na životnu sredinu.

Vršilac dužnosti šefa Misije OEBS-a u Srbiji Pola Tide rekla je da je obuka za inspektore, sudije za prekršaje od velikog značaja kako bi se uticalo na to da se zakoni bolje primenjuju.

Pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine Dejan Trifunović rekao je da je s predstavnicima misije OEBS-a ostvarena dobra saradnja kada su u pitanju lokalne samouprave i oblast upravljanja životnom sredinom.

Kako je rekao, neke od tema o kojima se razgovara su izgradnja kapaciteta službe za kontrolu i nadzor, obuke sudija i tužilaca, a u narednom periodu jedna od tema biće energetska bezbednost.

Sudija Ustavnog suda u Belgiji i predsednik Foruma sudija za životnu sredinu EU Luk Lavrisen rekao je da 70 do 90 odsto nacionalnog zakonodavstva potiče od zakonodavstva EU.

Kako je rekao, obuka sudija i tužilaca veoma je važna, jer je odlučna primena ekološkog zakonodavstva od velikog značaja za rešavanje ekoloških problema-upravljanje otpadom, zagađenje zemljišta.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar