BIOMASA

Када се говори о биомаси као обновљивом гориву, подразумева се материја сачињена од биљне масе  у виду производа, нуспроизвода , отпада или остатка те биљне масе. Према агрегатном стању, биомаса се дели на  чврсту, течну и гасовиту.

Чврсту биомасу чине остаци ратарске производње, остаци резидбе, биљне маса брзорастућих биљака, а пре свега остаци брзорасућих шума, остаци дрвопрерађивачке индустрије, део селектованог комуналног отпада, остаци примарне и секундарне прераде пољопривредних производа и друго.

Течна биомаса су  биогорива – биљна уља, трансестерификована биљна уља – биодизел и биоетинол.

Гасовита биомаса представља биогас, који може да се произведе  из животињских екскремената и енергетских биљака (силажа кукуруза и траве).

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar