Zelena stranka: Zaustavimo ubijanje pasa u Novom Pazaru!

Zelena stranka se zalaže za humano rešavanje problema napuštenih pasa i ima strategiju koja predlaže adekvatna i izvodiva rešenja * U skladu sa tim smatramo da najnovija odluka potekla od Skupštine grada Novog Pazara, a po kojoj program kontrole i smanjenja populacije pasa i mačaka na teritoriji tog grada uključuje i eutanaziju, nije dobro rešenje i pitanje je da li je ta odluka potpuno usklađena sa Zakonom o dobrobiti životinja

Naime, odluka koju je doneo grad Novi Pazar podrazumeva eutanaziju „agresivnih jedinki“. Zakon o dobrobiti životinja, član 15., tačka 1. do 9., ni u jednom slučaju ne spominje agresivnost pasa kao opravdani razlog za eutanaziju, pogotovo ako životinja može da se prilagodi uslovima smeštaja.

Takođe, otvara se pitanje ko procenjuje eventualnu agresivnost pasa. Da bi se konstatovalo da je neki pas agresivan, morali bi se uključiti stručnjaci koji bi dali adekvatnu procenu i to tek nakon pokušaja socijalizacije životinje.

ZN zaglavlje final

Psi na ulici, kao i izbacivanje kućnih ljubimaca na ulicu, posledica su neodgovornog vlasništva, posebno nesterilisanih i nekastriranih jedinki, a to je prvi i najveći uzrok povećanog broja napuštenih životinja na ulicama. Životinje koje se nađu na ulici su dezorijentisane, uplašene, često i nesocijalizovane, što je opet propust onih koji su ih izbacili i prepustili ulici, a ne samih životinja.

Zelena stranka se protivi eutanaziji i smatra da to nije human način rešavanja ovog problema. Rešavanje problema napuštenih životinja moguće je jedino uz poštovanje Zakona o dobrobiti životinja, promociju i stimulaciju udomljavanja životinja, čipovanje, sterilizaciju i kontrolu vlasničkih životinja.